top of page

„Zaštićen potrošač“

Žig garancije „Zaštićen potrošač“ je intelektualno vlasništvo Republičke unije potrošača i registrovan je pri Zavodu za intelektualnu svojinu Ispravom o žigu, reg. br. 68872.

 

On predstavlja jedinstven žig garancije koji se dodeljuje privrednim subjektima koji ispune zahteve i principe četiri ISO standarda: 9001, 10002, 14001 i 45001, i to nakon sertifikacione provere akreditovanog sertifikacionog tela.

Osvajanjem navedenog Žiga, privredni subjekt dokazuje društvenu odgovornost poslovanja sa posebnim naglaskom na brigu o korisnicima kao potrošačima.

image_2021-08-01_235427.png
bottom of page