top of page
Search

Predstavnici Republičke unije potrošača održali su edukaciju u JP"Gradsko stambeno"

Obaveze privrednih subjekata prema Zakonu o zaštiti potrošača i Zakonu o opštem upavnom postupku
bottom of page