top of page
Search

Predstavnici Republičke unije potrošača održali su edukaciju u JP"Gradsko stambeno"

Obaveze privrednih subjekata prema Zakonu o zaštiti potrošača i Zakonu o opštem upavnom postupku
Recent Posts

See All

Pored, zakonom propisane, garancije od dve godine, nekim kupcima je u proteklom periodu od strane trgovaca u ime osiguravača nuđeno potpisivanje dodatne garanacije, koja važi po isteku zakonske. Da li

bottom of page