top of page
Search

Sukob nesavesnih trgovaca i lakovernih potrosaca - Sve vise pevara velikih trgovinskih lanaca!Recent Posts

See All

Pored, zakonom propisane, garancije od dve godine, nekim kupcima je u proteklom periodu od strane trgovaca u ime osiguravača nuđeno potpisivanje dodatne garanacije, koja važi po isteku zakonske. Da li

bottom of page