top of page
  • RUP

Opština Stari grad je podržala aktivnosti Republičke unije potrošača za edukaciju školske dece

Updated: Jun 14, 2023
U Gradskoj opštini Stari grad potpisani su ugovori sa 42 od 58 različitih udruženja koja su učestvovala na sedam javnih konkursa raspisanih u februaru 2023. godine. Za projekte iz oblasti kulture, sportske edukacije dece, edukacije školske dece kroz vannastavne aktivnosti, društvene brige za javno zdravlje, poboljšanja položaja mladih, zaštite životne sredine, kao i projekte udruženja penzionera, iz budžeta opštine za ovu godinu opredeljeno je ukupno 13,7 miliona dinara.

Za finansiranje i sufinansiranje projekata iz kulture opština Stari grad ove godine je izdvojila 3,5 miliona dinara, a sredstva je dobilo 16 udruženja prema prethodno donetoj odluci opštinske komisije za vrednovanje i rangiranje prijavljenih projekata. Za projekte iz oblasti sportske edukacije dece opština je dodelila ukupno 1.135.000 dinara za sedam različitih sportskih udruženja i klubova, dok za projekte poboljšanja položaja mladih izdvojeno 1.000.058 dinara za šest udruženja koja će tokom ove godine realizovati svoje programe.

Za realizaciju programa za penzionere i pripadnike treće životne dobi, opština je izdvojila 1.893.000 dinara za šest udruženja koja sprovode aktivnosti za najstarije građane.

Na konkursu za projekte iz oblasti zaštite životne sredine sredstva je dobilo svih 11 prijavljenih udruženja u iznosu od 1,5 miliona dinara. Za edukaciju školske dece, odnosno vannastavne aktivnosti, svih 9 udruženja koja su učestvovala na javnom konkursu iz budžeta opštine dobila su sredstva u iznosu od 1,3 miliona dinara, dok je za projekte iz oblasti javnog zdravlja izdvojeno 448.900 dinara, a sva tri prijavljena udruženja su dobila tražene iznose.


4 views0 comments

Comments


bottom of page