top of page
  • Writer's picturealeksandar vukmirica

Održana edukacija u kompaniji Alfa-Plam Vranje

Updated: Nov 15, 2021

Dana 05.11.2021.godine u kompaniji Alfa –Plam a.d.Vranje predstavnici Republičke unije potrošača održali su edukaciju na temu izmena Zakona o zaštiti potrošača i primene novih zakonskih rešenja u poslovanju kompanije.

Organizovanjem ovog seminara, rukovodstvo kompanije Alfa-Plam a.d.Vranje je pokazalo visok stepen odgovornog kompanijskog ponašanja jer su prepoznali potrebu da se zaposleni blagovremeno upoznaju sa novom zakonskom regulativom koja počinje sa primenom 20.decembra 2021.godine.


6 views0 comments

Commentaires


bottom of page