top of page
  • Writer's picturealeksandar vukmirica

Ombudsman grada Beograda pokrenuo Inicijativu o načinu plaćanja komunalnih usluga


Ombudsman Grada Beograda pokrenuo Inicijativu i uputio Gradu Beogradu- Gradskoj upravi grada Beograda - Sekretarijatu za komunalne i stambene poslove za preispitivanje i izmenu odredaba člana 52.stav 1 i člana 54 Odluke o prečišćavanju i distribuciji vode, i člana 4.stav 1. Odluke o načinu plaćanja komunalnih usluga na teritoriji grada Beograda, kojima je propisano da se očitavanje utrošene vode može vršiti najmanje jednom u 12 meseci, jer su ovi akti u suprotnosti sa krovnim Zakonom o zaštiti potrošača koji propisuje da je trgovac dužan da račne za pružene usluge od opšteg ekonomskog interesa dostavlja bez kašnjenja i u rokovima koji omogućavaju da potrošač prati ostvarenu potrošnju i zaduženje za obračunski period od najviše mesec dana.4 views0 comments

留言


bottom of page