top of page
  • RUP

POTROŠAČI SRBIJE U STVARANJU ODRŽIVE BUDUĆNOSTI ZA SVE

Updated: Dec 6, 2023

Konferenciju za štampu Pokreta za zaštitu potrošača – Srbije

S posebnim zadovoljstvom informišemo Vas da je naš Projekat: “Potrošači Srbije u stvaranju održive budućnosti za sve”, deo međunarodne kampanje OCD koja promoviše održivu potrošnju, u okviru šire SSNC-ove Globalne nedelje zelene akcije (GAV), podržan i finansiran od Potrošačke Internacionale (PI) i Švedskog društva za zaštitu prirode (SSNC).Video zapis možete pogledati na sledećem linku:

https://youtu.be/mADGSIY8e3Y?t=2929
Projekat završavamo debatom o:

- Održivom razvoju i održivoj ishranii i Konceptu “Jedno zdravlje: Sveobuhvatni pristup u funkciji održivog razvoja sistema hrane i ishrane i održivom razvoju i održivoj ishrani

Govoriće: Dr Dragan R.Milićević, Naučni savetnik u Institutu za higijenu i tehnologiju mesa i Prof. dr LJiljama Trajković Pavlović

- Održivoj potrošnji i proizvodnji u funkciji povećanja blagostanja svih, uz smanjenje štetnih uticaja na životnu sredinu, odvajanjem privrednog rasta od neodrživog korišćenja prirodnih resursa i degradacije životne sredine i saradnjom u ostvarivanju odgovone potrošnje i proizvodnjeVesna Perincic

Govoriće: Dipl.ing. Miroljub Aleksić, potpredsednik udruženja potrošača “Ekološka vizija”,

G-din Dejan Gavrilović o održivim finansijskim uslugama i Dipl pravnica UO Unije potrošača Srbije o neodrživom odnosu bacanju hrane.

- Rezultatima, problemima i viziji poslovnog povezivanja zadruga, malih prozvožača i prodavaca hrane i potrošača u zajednicama deljenja i postupnoj transformaciji neodrživih ekonomskih i društvenih odnosa u proizvodnji, prodaji i potrošnji hrane (Vizija razvoja savremenog zdrugarstva u Srbiji u skladu s Ciljevima održivog razvoja. Nastavljene prošlogodišnje aktivnosti o zajednicama deljenja, na inicijativu Centra za zaštitu potrošača “Forum niš” i nekoliko zadruga sa niškog i leskvčkog područija.

Govoriće: G-din Perica Stojčev ispred OP “Forum Niš” sa saradnicama

- Priručniku za početno vaninstitucionalno potrošačko obrazovanje i obuku mladih potršača za: kupovinu, putovanja, komunikaciju, planiranje i izvršenje porodičnog budžeta i džeparca.
Autori: Petar Bogosavljević i Marija Božić, Dipl. ing.

7 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page