top of page
  • RUP

Predstavnici Republičke unije potrošača održali edukaciju in house u JKP Parking servis Beograd
Dana 03.04.2024.godine, sa početkom u 11:00 časova predstavnici Republičke unije potrošača održali su edukaciju in house u JKP Parking servis Beograd, Prekonoška 28 v, na temu „Uticaj zakonske regulative iz oblasti zaštite potrošača na uslugu zonskog parkiranja na javnim parkiralištima“.
Ispred Republičke unije potrošača edukaciji su prisustvovali prof. Dr Katarina Ivančević, profesorkom Pravnog fakulteta Univerziteta Union Beograd u penziji i aktivnim predavačem pri Privrednoj komori Srbije, kao i članom Radne grupe za izmene Zakona o zaštiti potrošača i članom Nacionalnog saveta za zaštitu potrošača pri Ministarstvu unutrašnje i spoljne trgovine, kao predavačem, i Vesna Perinčić, predsednica Upravnog odbora Republičke unije potrošača, član Nacionalnog saveta za zaštitu potrošača pri Ministarstvu unutrašnje i spoljne trgovine i član komisije Instituta za standardizaciju Srbije.

Na održanoj edukaciji posebna pažnja posvećena je predugovornom informisanju korisnika usluga parkiranja na javnim parkiralištima kao potrošača, kao i o nepravičnim ugovornim odredbama i nepoštenoj poslovnoj praksi.

Prof.dr Katarina Ivančević je naročito istakla značaj poštovanja Kodeksa poslovne etike, sa posebnim osvrtom na etičko ponašanje kao najvažnijim faktorom dobrog pozicioniranja kompanije na tržištu, naglašavajući pri tome da zakonito ponašanje nije uvek i etičko, na primer, trgovac ima zakonsko pravo da utuži potrošača za zastareli dug, ali nije etički da potrošača kao neuku stranu ne informiše o tome da je dug zastareo, te da se u poslovanju prvenstveno treba voditi interesima korisnika. To stoga što je cilj svakog odgovornog poslovanja postizanje visokog stepena zadovoljstva korisnika kupljenim proizvodom/pruženom uslugom.

Održana edukacija je imala interaktivni pristup i u konstruktivnom razgovoru sa učesnicima edukatori su dali odgovor na veliki broj postavljenih pitanja koja se tiču tumačenja imperativnih zakonskih odredaba iz oblasti pružanja usluga od opšteg ekonomskog interesa.


2 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page