top of page
  • RUP

Produžen žig garancije "Zaštićen potrošač" JKP "Parking servis" Beograd

Republička unija potrošača je produžila period važenja žiga garancije "Zaštićen potrošač" JKP "Parking servis" Beograd, nakon konstatacije UO da je JKP“Parking servis“ Beograd privredni subjekt koji ispunjava neophodne uslove radi produženja znaka poverenja“Zaštićen potrošač“, i to: - Zahteve standarda i poseduje sertifikat SRPS ISO 9001:2015 – Sistem menadžmenta kvalitetom. Resertifikacija je izvršena od strane JUQS- Društva za sertifikaciju i nadzor sistema kvaliteta d.oo.Beograd dana 14.07. 2021. godine sa periodom važenja od 16.07.2021. godine do 15.07.2024. godine; - Zahteve standarda i poseduje sertifikat SRPS ISO 14001:2015 – Sistem menadžmenta zaštitom životne sredine.Sertifikacija je izvršena od strane „StandCert“ d.o.o.Beograd dana 01.04.2023.godine sa rokom važenja do 31.03.2026.godine; - Zahteve standarda i poseduje sertifikat SRPS ISO 45001:2018 – Sistem menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu, koji je sertifikovan dana 10.04.2021.godine sa rokom važenja do 09.04.2024. godine; - Zahteve standarda i poseduje sertifikat SRPS ISO/IEC 27001:2013 – Sistem menadžmenta bezbednošću informacija, koji je sertifikovan dana 01.12.2020. godine od starne „SGS“ Beograd sa rokom važenja do 30.11.2023. godine; - Zahteve standarda i poseduje sertifikat SRPS ISO 10002:2019 – Zadovoljstvo korisnika – Smernice za postupanje sa prigovorima, odnosno da je Preduzeće uspostavilo i da primenjuje smernice za postupanje sa prigovorima, Sertifikacija je izvršena od strane „StandCert“ d.o.o. Beograd dana 02.12.2022. godine, sa rokom važenja do 01.12.2025.godine,

Žig garancije"Zaštićen potrošač" je produžen za period od 01.09. 2023.godine do 31.08. 2024.godine.
2 views0 comments

Comments


bottom of page