top of page
  • Writer's picturealeksandar vukmirica

USMENA RASPRAVA - ZAŠTITA KOLEKTIVNOG INTERESA POTROŠAČA PROTIV EPS-a ZBOG PRIMENE SISTEMA SALDO

U Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija juče je (5. maja 2022.) održana usmena rasprava u postupku zaštite kolektivnog potrošačkog interesa koji je na zahtev Republičke unije potrošača i inicijativu Efektive pokrenut protiv Elektroprivrede Srbije zbog primene tzv sistema saldiranja potraživanja kojim se krše pravila potrošačkog prava i sprovodi nepoštena poslovna praksa.

Sistem se oslanja na korišćenje uvek istog poziva na broj, tretman mesečnih računa kao računa za ukupan dug (sabran iz prethodnih meseci) i korišćenje bezličnih polu-opštih uplatnica iz meseca u mesec bez naznačenog mesečnog iznosa za plaćanje, sve suprotno dobrim poslovnim običajima, što za posledicu ima automatsko rasknjižvanje svake uplate na najstarije nenaplaćeno potraživanje a sa ciljem da se, na nezakonit način, onemogući zastarevanje potraživanja.

Jedna od posledica primene sistema je efekat anatocizma (zaračunavanje kamate na kamatu), zbog sporne osnovice na koju se kamata obračunava onda kad potrošač ima dospelih potraživanja iz prethodnih meseci - za šta su dokaz odštampana uputstva na samom računu. Deo sistema je i nezakoniti prekluzivni rok od osam dana za ulaganje reklamacije kojim se ograničava zakonom garantovano pravo potrošača na reklamaciju. Potrošačima se onemogućava da sami opredele svoje uplate jer je poziv na broj vezan za potrošačev ED broj, a kada budu utuženi, svaka njihova uplata za redovnu potrošnju preusmerava se na pokrivanje utuženog duga i nespecifikovanih troškova postupka, čime se potrošačima uvećava dug i nanosi šteta.

Tokom diskusije, koja je trajala gotovo sat i po vremena, predstavnici EPS-a su uporno negirali da primenjuju sistem saldiranja potraživanja i tvrdili su da potrošač može sam da opredeli svoje uplate - što praksa ne potvrđuje.

Predstavnici EPS-a takođe su tvrdili da ne mogu sa računa da uklone (nezakoniti) prekluzivni rok od osam dana za ulaganje reklamacije, zato što je on propisan jednom (nezakonitom) odredbom Uredbe o uslovima isporuke i snabdevanja električnom energijom. Ovakva njihova tvrdnja nije naišla na razumevanje predstavnika Ministarstva, kao ni tvrdnja da pomenuti rok od osam dana EPS zapravo i ne primenjuje, iako ga na računima ističe.

Podsećamo da je JKP Infostan pre četiri godine, postupajući u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, ne samo demontirao sistem saldiranja potraživanja sličan EPS-ovom, već je i sa svojih računa uklonio obaveštenje o roku od osam dana za ulaganje reklamacije, upravo zato što su i taj sistem i taj rok nezakoniti.

EPS-u je ostavljen rok od osam dana za dodatna izjašnjenja..

Republička unija potrošača i Efektiva poslali su Ministarstvu trgovine 17.12.2021. inicijativu/zahtev na 30 strana, a tekst se može pročitati u prilogu ovog teksta (https://efektiva.rs/.../potrosaci.../postupak-protiv-eps-a/)

Uredno ćemo vas obaveštavati o daljim dešavanjima u postupku, jer je on od ogromnog javnog značaja za potrošače u celoj Srbiji.

9 views0 comments

Comments


bottom of page