top of page
  • RUP

RUP održala edukaciju u Alfa Plam Vranje

Updated: Oct 28, 2023

Dana 05.10.2023.godine u društveno odgovornoj kompaniji Alfa Plam Vranje, koj je na osnovu implementiranih SRPS ISO standarda, i to standarda 9001,14001, 45001 i 10002 višegodišnji nosilac žiga garancije“Zaštićen potrošač“, održana je edukacija zaposlenih na temu „Primena zakona o zaštiti potrošača u praksi: Obaveze trgovca po osnovu saobraznosti i po osnovu izdatog garantnog lista“.

Na interaktivnoj edukaciji zaposlenih u preduzeću Alfa Plam Vranje najviše pažnje posvećeno je postupanju po reklamacijama potrošača, zatim pojašnjenjima nedovoljno jasno definisanim obavezama trgovca u važećem zakonu koje se odnose na način davanja odgovora na izjavljenu reklamaciju, a posebno kada se može smatrati da je da je uočena nesaobraznost neznatna i kako trgovac u tom slučaju postupa po reklamaciji; o izričitoj saglasnosti potrošača za opravku, kao i o definisanju obaveze trgovca na zamenu proizvoda, povraćaj kupoprodajne cene , umanjenje cene ili na opravku.

Predavanje je trajalo oko četiri sata, sa prof.dr Katarinom Ivančević kao glavnim predavačem, i i završeno je konstruktivnom diskusijom sa učesnicima edukacije.

6 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page